Доклади

Тук вие ще откриете най-новите доклади и отчети, свързани с тенденциите в пътуването, както и проучвания сред пътуващите, за да разберете по-ясно какви са техните навици за ваканционни и служебни пътешествия.

Документите, представени на настоящата страница са от организации, независими от нас и тяхната цел е да ви предоставим още мнения от сферата.

Ние вярваме, че информация от различни източници с различни аргументи е полезна за развиването на критично мислене, на базата на което можем да вземаме акуратни решения.